Toni Ledentsa näkee Kuopion kulttuuritoiminnassa kasvun potentiaalia

Miten tärkeitä Tanssii ja Soin kaltaiset suuret ja maineikkaat tapahtumat ovat tanssin ja kulttuurin yhteiskunnallisen arvostuksen kannalta Kuopiossa ja Suomessa?

Erittäin tärkeitä. Tarjonta synnyttää kiinnostusta, kysyntää, harrastajia ja tulevaisuuden ammattilaisia. Tapahtumat ovat tärkeitä ihmisten sivistystason ja yleisen hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuri on todistetusti myös vetovoimatekijä niin kaupungeille kuin maillekin, ja siten hyödyllistä laajemminkin muun muassa elinkeinoelämälle.

Mikä merkitys yleisötapahtumilla ja läheisyyteen perustuvilla kollektiivisilla kokemuksilla on kaupunkien kulttuurielämälle?

Yleisötapahtumat ja kollektiiviset kokemukset synnyttävät yhteisöllisyyttä, iloa ja ajatustenvaihtoa. Tämä johtaa siihen, että ihmiset haluavat kokea tällaisia kokemuksia lisää, mikä on hyödyllistä kaupunkien kulttuurielämälle, kannustaen tapahtumien järjestäjiä luomaan lisää tarjontaa.

Jotkut kaupungit ovat enemmän kulttuurikaupunkeja kuin toiset, ja erot syntyvät tukirahojen ja asukaslukujen lisäksi siitä, miten tekijöiden ja yleisöjen kohtaaminen toimii ja kehittyy. Se on tärkeä suhde, jota ruokitaan yhdessäololla ja molemminpuolisella arvostuksella.

Miten Kuopion kulttuuritoimintaa voitaisiin entisestään kehittää yhteistyön avulla?

Yhteistyö on monin tavoin hedelmällistä ja itseäni on aina kiinnostanut taiteenalojen välisten rajojen rikkominen, eli poikkitaiteellisuus. Kuopiossakin näkisin mielelläni eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, mikä todennäköisesti toisi kaikille osapuolille uutta yleisöä. Järjestäjien ja taiteilijoiden kesken syntyisi myös uusia ideoita, jotka voisivat johtaa uusiin ja kiinnostaviin projekteihin ja tapahtumiin. Yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa muitakin synergiaetuja, kuten taloudellisia säästöjä.

Suurten ja vetovoimaisten tapahtumien yhteyteen voisi pienempien organisaatioiden toimesta syntyä kiinnostavaa oheisohjelmaa, joka ei itsenäisesti saavuttaisi vastaavia yleisömääriä. Pienemmät organisaatiot voisivat myös tarjota tilojaan pienimuotoisille ja erikoisemmille tapahtumille, jotka eivät sovi niin hyvin ns. suurempiin taloihin.

Olet itse työskennellyt taiteen parissa mm. Madridissa. Mitä kansainvälistyminen vaatii nuorilta taiteilijoilta ja millaiset eväät Kuopio tarjoaa kansainvälistymiseen?

Kansainvälistyminen vaatii nuorilta taiteilijoilta ensisijaisesti rohkeutta ja riittävää osaamisen tasoa. Ellei taustalla ole rahoitusta, tai ohessa muuta työtä, vaatii kansainvälistyminen myös valmiutta ja kykyä elää hyvin niukasti. Kulttuuriala on taloudellisesti haastava kaikkialla, mutta varsinkin pohjoismaiden ulkopuolella, ellei satu olemaan onnekas ja iskemään jonkinlaiseen kultasuoneen. Haasteista huolimatta ulkomailla työskentely on usein avartavaa ja inspiroivaa.

Näkisin, että Kuopio voi tarjota hyviä eväitä kansainvälistymiseen. Täällä on laadukasta koulutusta ja mahdollisuuksia jopa tuettuun työskentelyyn ja kehittymiseen. Kansainväliset tapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen, mikä on hyvin tärkeää. Henkilökohtaiset kontaktit auttavat lähtöön valmistautumisessa sekä kohteessa etenemisessä.

Kuopion kaupunki voi myös edistää taiteilijoiden kansainvälistymistä esim. luomalla yhteistyömahdollisuuksia ystävyyskaupunkiensa kanssa. Kulttuurivaihtoa on kuulemma tapahtunutkin siten, ja toivottavasti tulevaisuudessa lisää.

Artikkelin kuvat: Petri Laitinen