Mitä vapaampi on tekemään, sitä enemmän pitää tehdä itse – Taike&Cupore talks Kuopiossa

Cuporen tutkija Emmi Lahtinen esitteli 20.6. Kuopiossa Taiken ja Cuporen tekemää taiteen ja kulttuurin barometriä, jossa pureuduttiin taiteilijoiden työhyvinvointiin. Barometrin mukaan kokemukset työhyvinvoinnista vaihtelevat paljon. Kuitenkin työn merkityksellisyys ja vapaus ovat tärkeimpiä työhyvinvoinnin tekijöitä taiteilijoille ja sitten taas epävarmuus ja tuen puute kuormittavat.

Barometritilaisuuden taiteilijakeskustelussa tunnistettiin hyvin barometrin esiin nostamat painotukset. Mukana kirjailija ja valtion kirjallisuustoimikunnan puheenjohtaja Marjo Heiskasen luotsaamassa keskustelussa olivat tanssitaiteilija, STST:n puheenjohtaja Sanni Kriikku Kuopiosta, kuvataiteilija Leena Mäki-Patola Varkaudesta ja näyttelijä Santeri Niskanen Kuopiosta.

Mitä vapaampi on tekemään, sitä enemmän pitää tehdä itse

Barometrivastauksissa taiteilijat nimesivät tärkeäksi voimavaraksi vaikutusmahdollisuudet oman työn tavoitteisiin, sisältöihin ja aikatauluihin. Tämä koettiin taiteilijan työn ytimeksi myös tässä keskustelussa. Monenlainen paradoksaalisuus ja ristiriitaisuus taiteilijan työssä aiheuttaa kuormitusta. Todettiin myös, että taiteilijakoulutuksesta valmistuvat ammattilaiset siirtyvät työelämään hyvin erilaisin painotuksin riippuen taiteenalasta.

Huoli taloudellisesta turvallisuudesta aiheuttaa haasteita jaksamisessa. Työn vapaus on tärkeää, mutta siihen myös liittyy isoja haasteita, mm. joutuu toimimaan haluamattaan työnantajana. Pohdittiin myös mikä turvaisi tekemistä parhaiten. Lisää rahaa tarvitaan. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin kollegat ja taiteilijayhteisön tuki. Todettiin myös, että talkootyön määrä on suuri, oli sitten hakijan tai päättäjän asemassa!

Taiteilijuuteen liittyvää tietoa pitäisi olla enemmän

Keskustelussa painotettiin myös tiedon ja tilastojen merkitystä taiteellisesta työstä. Entistä tärkeämpää olisi tuottaa tietoa taiteilijoiden tilanteesta päättäjille kunnissa, valtiolla ja eduskunnassa.

Toivoaksemme häiritsemme

Kirjailijat Marjo Heiskanen ja Jouni Tossavainen esittivät tilaisuutta varten kirjoittamansa ja kokoamansa runokollaasin, jossa omien runotekstien lisäksi oli hyödynnetty juuri barometrin vastauksia.

Teksti: Arja Laitinen, Taike